Isnin, 26 Januari 2009

SOALAN KUIZ PROFESIONALISME KEGURUAN

1. Mengikut pendapat jawatankuasa Barnes apakah rancangan pendidikan yang boleh mencapai objektif perpaduan Negara.
A. Menubuh jemaah nazir persekutuan
B. bahasa cina dan bahasa tamil diajar di semua sekolah
C. menubuh sekolah melayu dan sekolah inggeris sahaja.
D. mengunakan bahasa inggeris dan bahasa melayu sebagai bahasa pengantar bagi Semua sekolah

2. Apakah peranan utama Lembaga sekolah mengikut ordinan pelajaran 1957?
A. Menolong pentadbiran sekolah
B. Sebagai majikan sekolah.
C. Melantik guru besar dan guru-guru
D. Menolong pengurusan kewangan sekolah

3. Yang manakah kenyataan berikut benar mengenai system pendidikan aneka
Jurusan yang dilaksanakan di sekolah.
A. Sistem ini adalah hasil kajian jawatan kuasa rahman talib
B. sistem ini adalah penganti kepada sistem sekolah pelajaran lanjutan
C. Sistem ini adalah penganti kepada sistem sekolah menengah rendah
D. Sistem ini adalah penganti kepada sistem sekolah menengah akademi

4. Yang manakah diantara berikut bukan tugas Bahagian Pendidikan guru.
A. Pengambilan calon-calon untuk latihan perguruan
B. Menempatkan guru-guru baru terlatih ke sekolah
C. Memberi kursus kepada guru terlatih dan pensyarah institut perguruan
D. Menjalankan penilian dan peperiksaan bagi kursus perguruan

5. Sekolah memainkan peranan membawa perubahan dikalangan masyarakat luar bandar. Dalam bidang manakah perubahan yang paling banyak dilakukan?
A. Ekonomi
B. Agama
C. Politik
D. Kebudayaan

TOPIK DAN KUMP. PEMBENTANG KELAS P KHAS 1

1. FITRAH MANUSIA - Nurul Aini dan Rosilawati (dah bentang pd 8 Feb)
2. POTENSI MANUSIA - Engku Ismail dan Faris Irwan (dah bentang pd 9 Feb)
3. MOTIVASI- Norbaini dan Noraini (Dah bentang pd 9 Feb)

4. PERBEZAAN INDIVIDU-Norimah dan Normi(dah bentang pada 15 Feb 2009)
5. PEMBENTUKAN PERSONALITI DAN KONSEP KENDIRI- Wan Norezan dan Siti Ramlah (dah bentang pada 16 Feb 2009)

6. PEMIKIRAN DAN GAYA PEMIKIRAN - Norshafeni dan Noruliza (dah bentang pada 22 Feb 2009)
7. BIMBINGAN DALAM PENDIDIKAN - Saiful Anuar dan Mohd Zulkifli (dah bentang pada 16 Feb 2009)
8. TINGKAHLAKU BERMASALAH- Rezamuddin dan Mohd Noor Farihan dah bentang 1.3.09
9. ASAS FPK DAN FPG (3 minggu) - Norazrina dan Khuzaimah (Bentang pada 5 Mac 2009)
10. PENGURUSAN DAN PERKEMBANGAN KURIKULUM (3 minggu) -Zahidah dan Norsufiana (bentang pada 26 Mei 2009).
11. GURU SEBAGAI SATU PROFESION- Juna Mohd Yusoff dan Wan Mohd Fazli Wan Hussain.
12. GURU DAN ALAM PENDIDIKAN - Abd Aziz Othman Ramli dan Mohd Rashdan Ahmad.
13. KEMAHIRAN PROFESIONAL GURU - NorHafiza Rosmi dan Norazlina Deraman.
14. PENINGKATAN PROFESIONALISME KEGURUAN
15. CABARAN PROFESION KEGURUAN